Psychoterapeutická skupina

 

Skupinová psychoterapie je dynamická a intenzivní forma psychoterapie využívající vztahů ve skupině, potenciálů jednotlivých členů skupiny a možnosti nahlédnout na sebe prostřednictvím druhých lidí ve skupině.

 

Rádi bychom otevřeli novou terapeutickou skupinu. Zahájení přizpůsobíme Vašemu zájmu. Neváhejte nás kontaktovat a na vše konkrétní se poptat. 

cena jednoho sezení skupinové terapie: 350 Kč/sezení

Před samotným zahájením skupinové psychoterapie je třeba objednat se na individuální vstupní pohovor s jedním z terapeutů (pohovor je zpoplatněn částkou 500 Kč). Zde se dozvíte i veškeré další informace a společně zvážíme vhodnost této formy terapie pro Vás.

Více informací tom, co je to skupinová psychoterapie a co Vám může nabídnout, naleznete níže.

Co je to skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie je významnou formou psychoterapie. Bývá zpravidla dynamičtější a intenzivnější než individuální psychoterapie, protože využívá skupinových interakcí a vztahů mezi členy skupiny. Skupina nabízí možnost nahlédnout problém z více úhlů, zvažovat různé přístupy a různá řešení, dokáže motivovat jednotlivce k vysokému nasazení, násobit schopnosti a dovednosti jednotlivých členů. 

Co vám skupinová psychoterapie může nabídnout

 • bezpečný prostor, kde můžete sdílet svá trápení, bolesti,  aniž by vás někdo hodnotil
 • sdílet příběhy druhých a zažít se jako podporujícího a užitečného pro druhé
 • nahlédnout, jak působíte na druhé lidi, jaké v nich vyvoláváte reakce  a jak to můžete změnit
 • učit se a vyzkoušet si nové způsoby jednání a chování
 • zpracovat minulé zraňující zkušenosti tak, aby Vás už tolik netížili a pochopit, jak Vás ovlivňují
 • vyzkoušet si a naučit se projevovat v souladu s tím, jak se cítíte a co potřebujete
 • probrat své potíže s druhými, ale také učit se nalézat odpovědi u sebe samotného
 • hledat cestu, jak se cítit dobře mezi druhými lidmi
 • rozvíjet své schopnosti uvědomovovat si a sdílet své pocity a prožívání
 • zlepšit schopnosti komunikace a spolupráce se svým okolím

Nenechte se odradit

Nikdo na Vás nebude tlačit, ale pomůžeme Vám, ve Vašem tempu, abyste se mohli otevřít.

Skupina pomáhá zažít, že každý může být přijímán takový jaký je a není k tomu potřeba nějakého výkonu nebo určitých povahových vlastností a dovedností.

V jakých oblastech Vám skupinová psychoterapie může pomoci

 • Vztahy Jste nespokojený se svými vztahy - pracovními, rodinnými, partnerskými atd.? Chcete více svému fungování ve vztazích porozumět? Toužíte po blízkosti ale zároveň se jí bojíte? Opakují se vám ve vztazích stejné nepříjemné situace? Nedaří se Vám navázat nebo udržet vztah? Nebo naopak neumíte vztah včas ukončit?          

 • Sebepoznání Jaký skutečně jste? Jak Vás vidí druzí lidé? Co potřebujete k tomu, abyste se mohl otevřít? Co opravdu chcete a co potřebujete? Jaké jsou Vaše role ve vztazích a  jak se v nich cítíte?

 • Komunikace Chcete zlepšit vaše dovednosti komunikovat? Nedaří se vám projevit se mezi lidmi? Dostáváte se do konfliktů nebo do situací, kdy si nevíte rady, kdy jste v úzkých? Neumíte jednat s lidmi, bojíte se jich nebo se bojí oni Vás? Neumíte se prosadit? Nevíte, jak řešit konflikty, vyjádřit adekvátně své pocity?

 • Osobnostní růst Kde jsou Vaše silné stránky a jak je můžete rozvíjet? Kde máte slabá místa a jak je můžete posílit? V čem můžete být prospěšný sobě i druhým? Jak se cítíte jako muž/žena a jak se v téhle roli můžete rozvíjet?

 • Podpora v náročných životních situacích nebo při psychických potížích Nacházíte se v těžké nebo složité situaci, prožíváte aktuální či dlouhodobější krizi? Nadměrně se obáváte různých věcí, situací, lidí? Nebo snad míváte depresivní pocity? Máte pocit, že už vás všechno otravuje, unavuje, štve?