Krizová intervence

Psychoterapeutická pomoc v situacích psychické krize, kterou mohou vyvolat situace jako významné změny v životě (těhotenství, stárnutí, zjištění vážné nemoci, ztráta zaměstnání), ztráta či ohrožení vztahu s blízkým člověkem (rozchod či rozvod, úmrtí), traumata a katastrofy, ale také vztahové či vnitřní konflikty.

Krize se projevuje dezorganizací a zmatkem, provází jí pocity tísně, úzkosti či beznaděje. Narušeno bývá též sociální fungování.

Každá krize je zároveň výzvou ke změně, k hledání nové rovnováhy a skrývá v sobě potenciál k růstu. Dobře zpracováná krize tak může být paradoxně zároveň darem. Právě krizová intervence může pomoci krizi zpracovat tak, aby nezanechala pouze úzkosti či bolest, ale pomohla posunout se na vyšší úroveň fungování, něco se naučit nebo pochopit.