Mgr. Karolína Fikrle (Dušková)

psycholožka a psychoterapeutka

Věnuji se skupinové a individuální   psychoterapii  . Pracuji s dospělými klienty a s adolescenty.

Mám praxi jak v terapeutické tak v diagnostické oblasti psychologie. Působím na Psychiatrické klinice VFN v Praze, dříve jsem pracovala ve Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii VFN v Praze. Dále mám zkušenosti z oblasti školní psychologie a primární prevence či z pracovní psychologie.

 

V rámci doktorantského studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se zabývám diagnostikou traumatu a posttraumatické stresové poruchy. Zajímám se též o oblast projektivních metod. Své odborné znalosti si rozšiřuji také na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v rámci předatestační přípravy v oboru klinická psychologie.

Vzdělání a výcviky:

  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, jednooborová psychologie, specializace klinická psychologie
  • odborná stáž na katedře psychologie na Univerzitě Le Mirail v Toulouse ve Francii
  • systematický výcvik v Gestalt terapii (Institut pro gestalt terapii v Praze)
  • další odborné kurzy jako např. Rorschachova metoda (základní kurz i supervize; Polák a Obuch, Ženatý a Macák), kurz kariérového poradenství, kurz Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na školní násilí a šikanování (M. Kolář), kurz relaxačních a imaginačních technik (PhDr. Š. Bezvodová), kurz telefonické krizové intervence (Linka bezpečí), workshop „Děti v terapii – přístup Gestalt terapie“ (Ch. Stevens PhD.), kurz hypnózy (prof. S. Kratochvíl) a jiné

Jednou z mých odborných specializací je skupinová psychoterapie. Líbí se mi její živost, oceňuji na ní možnost nahlédnout a pochopit chování a prožitky v kontextu reálných vztahů. Rozmanitost osobností a přístupů ve skupině mě i klienty inspiruje a vyvolává smysluplné hledání a posun na vyšší úroveň.  Zajímavá je pro mě též spolupráce s druhým terapeutem ve skupině, rozdílné přístupy a osobnosti terapeutů podněcují klienty k otevírání nových otázek a nacházení vlastních odpovědí. Spolu s  Jiřím Kokrdou  jsem vedla skupiny ve Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii, působila jsem také jako terapeutka skupiny pacientů v denním stacionáři Psychiatrické kliniky. S vedením skupin mám též zkušenosti z adaptačních kurzů pro dospívající či z táborů s dětmi z rodin závislých.

Velmi ráda mám také individuální kontakt s klienty, který umožňuje intenzivně pracovat na zakázce klienta a hlouběji propracovat zvláště intimnější a důvěrnější témata. Kromě toho pro některé druhy obtíží je individuální psychoterapie tou nejlepší možnou volbou.

Poskytované služby: