Co nabízíme

Psychoterapie obecně je léčebné působení psychologickými prostředky, které přináší žádoucí změny v prožívání a chování i ve způsobu fungování v životě. Může mít jak podpůrnou, tak léčící nebo rozvíjející funkci. Nabízí podporu v zátěžových životních situacích. Umožňuje prozkoumat a pochopit příčiny, spouštící mechanismy a souvislosti  psychických potíží klienta. Díky tomuto zkoumání a využitím dalších technik zmírňuje a odstraňuje potíže a napomáhá nalezení nové zdravější rovnováhy a spokojenějšího způsobu bytí sám se sebou a s druhými lidmi.

Skupinová psychoterapie

Dynamická a intenzivní forma psychoterapie využívající vztahů ve skupině, potenciálů jednotlivých členů skupiny a možnosti nahlédnout na sebe prostřednictvím druhých lidí ve skupině.

Individuální psychoterapie

Intenzivní forma psychoterapie stavějící na možnosti zaměřit se na problém a pracovat na zakázce klienta v důvěrné atmosféře.

Krizová intervence

Psychoterapeutická podpora v situaci krize, provázení krizí a hledání východisek z ní. 

 

 

 Hypnoterapie 

Hypnoterapie je psychoterapeutická metoda, využívající hypnózu k léčebným záměrům. Hypnózou lze efektivně pracovat s problémy jako jsou zvýšená úzkostnost, nervozita, tréma, fóbie nebo třeba nízké sebevědomí, lze jimi úspěšně ovlivnit poruchy spánku (bez organické etiologie) či psychosomatické potíže, lze ji také využít jako podporu při odvykání návykovým látkám.