Jiří Kokrda

individuální, skupinový a rodinný psychoterapeut, arteterapeut

Kromě soukromé praxe v současné době působím jako terapeut a ředitel občanského sdružení Anima-terapie. Jsem garantem skupinových terapií. Pracuji také jako lektor a intervizor primární prevence a jako terapeut na Oddělení pro léčbu závislostí VFN.

Vzdělání a výcviky:

  • Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola JABOK
  • čtyřsemestrální výuka Arteterapie na katedře výtvarné výchovy na PF UK-Doc. Slavík
  • výcvik v Psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii se zaměřením na arteterapii, SUR
  • další odborné kurzy jako např. Děti v terapii-přístup Gestapy terapie (PhD Christine Stevens), Cesta ke spokojenosti-Systemické konstelace (Ivan Verný, M.D.), Práce s časovou osou I. (Lirtaps), kurz Test postavy, Kurz o závislostech (Prev-centrum), kurz Děti ulice (KC Most), kurz Krizové intervence(RIAPS), kurz Neverbálních technik (Dr.J.Vodňanská),  kurz Práce s tělem v psychoterapii (Dr.J.Vodňanská), psychoterapeutická skupina „Hledání, objevování“ (Dr.J.Vodňanská), Úvod do výrazové semiologie a praxe malířského ateliéru „clolieu“ (Arno Stern), sebezkušenostní psychoterapeutická skupina v Pesso-Boyden terapii (4 roky) aj.

Další profesní praxe:

  • Oddělení léčby závislostí při VFN – skupinový terapeut a arteterapeut
  • O.s. Letní dům-zakladatel a odborný vedoucí týmu
  • Pedagogicko psychologická poradna Praha 6- vedení artefiletických skupin
  • Otevřený ateliér Studio Cadela-arteterapie s psychotickými klienty
  • O.s. Pomozte Olašským Romům –vedoucí projektu
  • Komunitním centru Krok jako klubový pracovník a street worker v samostatném mobilním klubu – práce s drogově ohroženou mládeží

Poskytované služby: