Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je formou psychoterapie založené na individuálním kontaktu terapeuta s klientem a na prozkoumávání specifické situace klienta v důvěrné atmosféře. Je vhodná pro léčbu nejrůznějších psychických potíží, v zátěžových životních situacích nebo při vztahových potížích. Obzvláště vhodná je v situacích, kdy člověk vnímá, že jeho potíže jsou velmi naléhavé nebo vyžadují intimní prostředí ve vztahu dvou lidí.

Klíčovou roli v indiviudální psychoterapii hraje vztah klienta s terapeutem. Prostor věnovaný výhradně klientovi a bezpečný charakter vztahu dvou lidí umožňuje otevírat obtížná či zdánlivě zapomenutá témata, stejně jako intenzivně pracovat na potížích, s kterými klient přichází. Samotný terapeutický vztah dává možnost prozkoumávat způsoby prožívání a chování klienta ve vztahu s terapeutem a hledat jejich souvislosti ve vztazích s důležitými lidmi obecně.

Pokud se chcete objednat nebo v případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.