S čím Vám můžeme pomoci

-problémy ve vztazích, ať již partnerských, rodinných, přátelských nebo pracovních
-komunikační potíže 
-problémy se zvládáním vlastních emocí, depresivní či úzkostné potíže
-problémy ve vztahu k sobě, nízké sebevědomí, či pocity vlastní nedostatečnosti
-náročné životní situace, krize
-závislosti
-poruchy spánku
-poruchy příjmu potravy
-traumatické zážitky
-probloubení sebepoznání
-spiritualita, duchovní témata
-hledání smyslu života