Sebepoznání

Jaký skutečně jste? Jak Vás vidí druzí lidé? Co potřebujete k tomu, abyste se mohl otevřít? Co opravdu chcete a co potřebujete? Jaké jsou Vaše role ve vztazích a  jak se v nich cítíte? 

Poznání sebe sama, svých potřeb, pocitů a tužeb je klíčové pro to, aby člověk mohl žít spokojený život v souladu se sebou i s druhými. Někdy nemáme odvahu si některé věci o sobě připustit, jindy jsme v zajetí představ o sobě, které nám zprostředkovali jiní, jindy jsme zmatení z protichůdných pocitů, nebo jen nenacházíme ve shonu dní čas na zastavení a plnější uvědomění si svých prožitků.

Prohloubit Vaše porozumění sobě samému Vám může pomoci jak individuální, tak skupinová terapie. Záleží na Vašich preferencích. 

Při skupinové psychoterapii je každému poskytnut dostatečný prostor pro prozkoumávání, uvědomění a pojmenování vlastních prožitků na úrovni mysli, emocí i těla. Skupinové aktivity a dění ve skupině nenásilně podněcují k většímu soustředění na vlastní pocity a potřeby a k objevování skrytých zákoutí duše. Zpětné vazby ostatních ve skupině a jejich vlastní proces sebepoznání inspirují a dodávají odvahu k hledání „pravého já“. Bezpečný prostor skupiny, kde se nehodnotí a nesoudí, tento proces sebepoznání podporuje.

Informace o naší psychoterapeutické skupině naleznete zde.