Vztahy

Jste nespokojený se svými vztahy (pracovními, rodinnými, partnerskými atd.)? Chcete více svému fungování ve vztazích porozumět? Toužíte po blízkosti ale zároveň se jí bojíte? Opakují se vám ve vztazích stejné nepříjemné situace? Nedaří se Vám navázat nebo udržet vztah? Nebo naopak neumíte vztah včas ukončit?

Člověk je bytost sociální, bez vztahů by člověk nebyl tím, kým je. Vztahy s nejbližšími zcela zásadně formují naši osobnost od samotného narození, mají značný vliv na charakter dalších sociálních vazeb v dospělosti. Jak rosteme, rozšiřuje se jejich spektrum, přičemž to, jak se nám s druhými daří, významně ovlivňuje naši spokojenost v životě. 

S problémy ve vztazích k druhým lidem Vám může pomoci jak individuální, tak skupinová terapie. Záleží na Vašich preferencích. 

Skupinová psychoterapie nabízí možnost v bezpečném prostředí prozkoumat, jak vytvářím své vztahy, jak se podílím na jejich charakteru, co mě v kontaktu s druhými lidmi blokuje nebo jak mohu své vztahy změnit. Umožňuje vyzkoušet též nové způsoby chování ve vztazích. Její velkou předností je to, že může (kromě jiného) využít situaci tady a teď, tj. vztahů s druhými lidmi ve skupině a s terapeuty, aby nacházela odpovědi na otázky ohledně vztahových potíží. Terapeuti a ostatní členové skupiny poskytují podporu a důležité a podnětné zpětné vazby, které pomáhají pochopit a měnit konkrétní vztahy i zažité vztahové vzorce.

Informace o naší psychoterapeutické skupině naleznete zde.