Osobnostní růst

Jak můžete žít plnější a radostnější život? Co Vás zbytečně blokuje a jak to můžete rozpustit? Kde jsou Vaše silné stránky a jak je můžete rozvíjet? Kde máte slabá místa a jak je můžete posílit?  V čem můžete být prospěšný sobě i druhým?

Prostor pro Váš růst Vám může pomoci jak individuální, tak skupinová terapie. Záleží na Vašich preferencích. 

Skupinová psychoterapie pomáhá plnějšímu uvědomění si vlastních prožitků, silných a slabých stránek. Ve skupině dostáváme okamžité zpětné vazby o tom, v čem jsme pro druhé důležití, jak můžeme být druhým prospěšní, a přitom zůstat sami sebou. Důvěrné setkávání s druhými lidmi mimo vlastní omezený horizont také rozšiřuje obzory, inspiruje a podněcuje k osobnostnímu rozvoji. Bezpečné prostředí poskytuje prostor pro experimentování s novými způsoby jednání nebo pro odstraňování starých a již nefunkčních bloků. Plnější uvědomění vlastních prožitků a potřeb, kterému je při psychoterapii věnováno dostatek pozornosti, vede ke změně a růstu. 

Informace o naší psychoterapeutické skupině naleznete zde.