Osobnostní růst

Kde jsou Vaše silné stránky a jak je můžete rozvíjet? Kde máte slabá místa a jak je můžete posílit? V čem můžete být prospěšný sobě i druhým?