Sebepoznání

Jaký skutečně jste? Jak Vás vidí druzí lidé? Co potřebujete k tomu, abyste se mohl otevřít? Co opravdu chcete a co potřebujete? Jaké jsou Vaše role ve vztazích a jak se v nich cítíte?

Poznání sebe sama, svých potřeb, tužeb a pocitů je klíčové pro to, aby člověk mohl žít spokojený život v souladu se sebou i s druhými. Někdy nemá člověk odvahu si některé věci o sobě připustit, jindy je v zajetí představ o sobě, které mu zprostředkovali jiní, jindy je zmatený z protichůdných pocitů, nebo jen nenachází ve shonu dní čas na zastavení a uvědomění si svých prožitků.

Při skupinové psychoterapii je každému poskytnut dostatečný prostor pro prozkoumávání, uvědomění a pojmenování vlastních prožitků na úrovni mysli, emocí i těla. Skupinové aktivity a dění ve skupině nenásilně podněcují k většímu soustředění na vlastní pocity a potřeby a k objevování skrytých koutů duše. Zpětné vazby ostatních ve skupině a jejich vlastní proces sebepoznání inspirují a dodávají odvahu k hledání pravého já. Bezpečný prostor skupiny, kde se nehodnotí a nesoudí podporuje proces sebepoznání.